Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider 5 Slider 6 Slider 7 Slider 8
Kovani elementi, ručni rad.
Ograde po Vašoj želji.
Kovani nameštaj po Vašoj ideji.
Kapije.
Terase.
Kapije.
Kovani nameštaj.
Ne postoji granica za veličinu i dužinu.

Dizajniranje

dizajniranje

Profesionalni nacrt se pravi za svaku pojedinačnu ideju. Po želji naručioca vizualno može videti finalni proizvod.

Proizvodnja

proizvodnja

Pravo kovanje na temperaturi 1100°C.  Stvara se proizvod koji odgovara traženom nacrtu.

Montaža

montaza

Na kraju procesa, najlepši deo posla je montaža. Vizualna slika se pretvara u stvarnost.